Nieuws

Leegstand boerderijen op den duur groter dan van kantoren

De komende jaren zullen veel boerderijen leeg komen te staan. Volgens onderzoek van het Wageningse kennisinstituut Alterra gaat het in 2030 om 32 miljoen vierkante meter.

Dat schrijft het Financieel Dagblad vandaag. De leegstand van agrarisch vastgoed kan op den duur veel groter worden dan die van kantoren. Dat komt volgens onderzoekers door modernisering, schaalvergroting en de aanhoudende afname van het boerenbedrijf.

Sinds de eeuwwisseling is het aantal land- en tuinbouwbedrijven met 31 procent afgenomen. Naar verwachting houdt die trend aan, met een jaarlijkse afname van drie procent. Tot 2030 zullen 16 duizend tot 24 duizend boeren stoppen met hun bedrijf, vooral in de krimpgebieden.

Lees het hele artikel op nrc.nl


5Huizen Vastgoed & Leegstandbeheer is aangesloten bij het KLB. Het landelijke keurmerk voor veilig en verantwoord gebruik van leegstaande panden.

keurmerk leegstandbeheer

Recent Tweets